Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 oktober 2016 - Straatsburg

16. Wijziging van de agenda

De Voorzitter deelt mede dat de aanbeveling-La Via over de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, in de Commissie ENVI is goedgekeurd. Hij stelt voor het verslag in te schrijven onder de stemmingen van morgen 4 oktober 2016.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

De Voorzitter herinnert eraan dat de stemming wordt voorafgegaan door een toespraak tot de plenaire vergadering van secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon.

Juridische mededeling - Privacybeleid