Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2824(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000112/2016

Esitatud tekstid :

O-000112/2016 (B8-0720/2016)

Arutelud :

PV 03/10/2016 - 17
CRE 03/10/2016 - 17

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Esmaspäev, 3. oktoober 2016 - Strasbourg

17. Ebaseadusliku metsaraie, metsade hävitamise ja metsa seisundi halvenemise tõkestamine (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000112/2016), mille esitasid Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel, Giovanni La Via ENVI-komisjoni nimel, Bernd Lange INTA-komisjoni nimel, Czesław Adam Siekierski AGRI-komisjoni nimel ja Jerzy Buzek ITRE-komisjoni nimel komisjonile: ELi tegevuskava ebaseadusliku metsaraie, metsade hävitamise ja metsade seisundi halvenemise peatamiseks (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016)

Paavo Väyrynen ja David Martin esitasid küsimuse.

Karmenu Vella (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Franc Bogovič fraktsiooni PPE nimel, Renata Briano fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, Philippe Loiseau fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elisabeth Köstinger, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Bogdan Brunon Wenta, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Francesc Gambús, Miroslav Poche ja Neoklis Sylikiotis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Notis Marias.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika