Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2824(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000112/2016

Ingediende teksten :

O-000112/2016 (B8-0720/2016)

Debatten :

PV 03/10/2016 - 17
CRE 03/10/2016 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 3 oktober 2016 - Straatsburg

17. De bestrijding van illegale houtkap, ontbossing en bosdegradatie (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000112/2016) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, Bernd Lange, namens de Commissie INTA, Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, en Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: De bestrijding van illegale houtkap, ontbossing en bosdegradatie - een EU-agenda voor actie (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016)

Paavo Väyrynen en David Martin lichten de vraag toe.

Karmenu Vella (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Franc Bogovič, namens de PPE-Fractie, Renata Briano, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Elisabeth Köstinger, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Bogdan Brunon Wenta, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Francesc Gambús, Miroslav Poche en Neoklis Sylikiotis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nicola Caputo en Notis Marias.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid