Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 oktober 2016 - Straatsburg

18. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Brian Crowley in de plaats van Timothy Kirkhope

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid