Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 3 oktober 2016 - Strasbourg

18. Utskottens och delegationernas sammansättning

ECR-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Brian Crowley i stället för Timothy Kirkhope

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy