Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 3 октомври 2016 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Съобщение на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Проверка на пълномощията
 7.Искане за снемане на имунитет
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г. (разискване)
 14.Достъп до образование за сирийските деца в Ливан (разискване)
 15.Глобални цели и ангажименти на ЕС в областта на изхранването и продоволствената сигурност по света (разискване)
 16.Промяна на дневния ред
 17.Справяне с незаконния дърводобив, обезлесяването и деградацията на горите (разискване)
 18.Състав на комисиите и делегациите
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (150 kb) Присъствен списък (56 kb) Резултати от поименно гласуване (28 kb) 
 
Протокол (76 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от поименно гласуване (16 kb) 
 
Протокол (243 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от поименно гласуване (427 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност