Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 3 октомври 2016 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Съобщение на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Проверка на пълномощията
 7.Искане за снемане на имунитет
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г. (разискване)
 14.Достъп до образование за сирийските деца в Ливан (разискване)
 15.Глобални цели и ангажименти на ЕС в областта на изхранването и продоволствената сигурност по света (разискване)
 16.Промяна на дневния ред
 17.Справяне с незаконния дърводобив, обезлесяването и деградацията на горите (разискване)
 18.Състав на комисиите и делегациите
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (150 kb) Списък на присъствалите (56 kb) Поименни гласувания (28 kb) 
 
Протокол (76 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Поименни гласувания (16 kb) 
 
Протокол (243 kb) Списък на присъствалите (69 kb) Поименни гласувания (427 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност