Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 3. oktober 2016 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Meddelelse fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Valgs prøvelse
 7.Anmodning om ophævelse af immunitet
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.Fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020 (forhandling)
 14.Adgang til uddannelse for syriske børn i Libanon (forhandling)
 15.Globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og EU's forpligtelser i forbindelse hermed (forhandling)
 16.Ændring af dagsordenen
 17.Bekæmpelse af ulovlig skovhugst, skovrydning og skovforringelse (forhandling)
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (130 kb) Deltagerliste (56 kb) Afstemning ved navneopråb (28 kb) 
 
Protokol (73 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemning ved navneopråb (15 kb) 
 
Protokol (230 kb) Deltagerliste (61 kb) Afstemning ved navneopråb (278 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik