Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 3 oktober 2016 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Mededeling van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Onderzoek geloofsbrieven
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.De toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 (debat)
 14.Toegang tot onderwijs voor Syrische kinderen in Libanon (debat)
 15.Mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld (debat)
 16.Wijziging van de agenda
 17.De bestrijding van illegale houtkap, ontbossing en bosdegradatie (debat)
 18.Samenstelling commissies en delegaties
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (134 kb) Presentielijst (56 kb) Hoofdelijke stemming (28 kb) 
 
Notulen (73 kb) Presentielijst (11 kb) Hoofdelijke stemming (16 kb) 
 
Notulen (226 kb) Presentielijst (61 kb) Hoofdelijke stemming (351 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid