Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 3 oktober 2016 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Meddelande från talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Valprövning
 7.Begäran om upphävande av immunitet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 (debatt)
 14.Tillgång till utbildning för syriska barn i Libanon (debatt)
 15.Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning (debatt)
 16.Ändring av föredragningslistan
 17.Hanteringen av olaglig avverkning, avskogning och skogsförstörelse (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (134 kb) Närvarolista (56 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (28 kb) 
 
Protokoll (72 kb) Närvarolista (11 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (16 kb) 
 
Protokoll (224 kb) Närvarolista (62 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (352 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy