Indiċi 
Minuti
PDF 231kWORD 74k
It-Tnejn, 3 ta' Ottubru 2016 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Avviż mill-Presidenza
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament
 6.Verifika tal-kredenzjali
 7.Talba għat-tneħħija tal-immunità
 8.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 9.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 11.Dokumenti mressqa
 12.Ordni tal-ħidma
 13.Il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020 (dibattitu)
 14.Aċċess għall-edukazzjoni għat-tfal Sirjani fil-Libanu (dibattitu)
 15.L-għanijiet globali u l-impenji tal-UE rigward in-nutrizzjoni u s-sigurtà tal-ikel fid-dinja (dibattitu)
 16.Modifika tal-aġenda
 17.Nindirizzaw il-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam, id-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti (dibattitu)
 18.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 19.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.


2. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President, f'isem il-Parlament, fakkar lil Shimon Peres, ex President tal-Istat ta' Iżrael u rebbieħ tal-Premju Nobel għall-Paċi fl-1994, li miet fit-28 ta' Settembru 2016.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.


3. Avviż mill-Presidenza

Il-President informa li s-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Ban Ki-moon kif ukoll il-Ministru Franċiż għall-Ambjent u l-President tal-COP21 Ségolène Royal se jkunu preżenti l-għada għall-okkażjoni tal-votazzjoni dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Pariġi tat-12 ta' Diċembru 2015 dwar it-Tibdil fil-Klima. Ban Ki-moon se jindirizza lill-plenarja qabel il-votazzjoni.


4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


5. Kompożizzjoni tal-Parlament

Jordi Sebastià avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 10 ta' Ottubru 2016.

Bi qbil mal-Artikolu 4(1) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.


6. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jikkonvalida l-mandat ta' Angelo Ciocca b'effett mid-data 7 ta' Lulju 2016.


7. Talba għat-tneħħija tal-immunità

L-awtoritajiet Ungeriżi kompetenti ressqu talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Béla Kovács fl-ambitu ta' proċedura kriminali mibdija kontrih mill-Uffiċċju Ċentrali ta' Investigazzjoni tal-Kap Prosekutur Pubbliku fl-Ungerija.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


8. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-Gruppi ALDE u ENF:

Kumitat IMCO: Catherine Bearder minflok Antanas Guoga

Kumitat FEMM: Antanas Guoga minflok Catherine Bearder

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE: Angelo Ciocca

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


9. Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitati responsabbli ressqu dawn ir-rettifiki ta' testi approvati mill-Parlament Ewropew:

- Rettifika P7_TA(2014)0273(COR01) għar-Regolament (UE) Nru 536/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar il-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u li jħassar id-Direttiva 2001/20/KE (ĠU L 158, 27.5.2014, p. 1) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari it-2 ta' April 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni għar-Regolament ikkwotat hawn fuq P7_TA(2014)0273) - (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) - Kumitat ENVI;

- Rettifika P7_TA(2013)0115(COR03) għar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta’ April 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament ikkwotat hawn fuq P7_TA(2013)0115) - (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) - Kumitat ECON.

Ir-rettifiki huma disponibbli fuq Europarl.

Bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn ir-rettifiki jitqiesu approvati sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa mit-tħabbir tagħhom, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwarhom.


10. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000092/2016) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kunsill: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016);

- (O-000093/2016) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016);

- (O-000099/2016) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: Il-passi li jmiss għall-kisba tal-għanijiet globali u tal-impenji tal-UE dwar in-nutrizzjoni u s-sigurtà alimentari fid-dinja (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

- (O-000103/2016) imressqa minn Giovanni La Via, f'isem il-Kumitat ENVI, Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Estefanía Torres Martínez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Marco Affronte f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kunsill: Il-Konferenza tan-NU tal-2016 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Marrakexx, il-Marokk (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016);

- (O-000104/2016) imressqa minn Giovanni La Via, f'isem il-Kumitat ENVI, Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Estefanía Torres Martínez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Marco Affronte f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Il-Konferenza tan-NU tal-2016 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Marrakexx, il-Marokk (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016);

- (O-000112/2016) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, Giovanni La Via, f'isem il-Kumitat ENVI, Bernd Lange, f'isem il-Kumitat INTA, Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat AGRI, u Jerzy Buzek, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: Il-ġlieda kontra l-qtugħ illegali tas-siġar, id-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti - Aġenda għal azzjoni tal-UE (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016);

- (O-000115/2016) imressqa minn Roberto Gualtieri, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).


11. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017: Pożizzjoni tal-Kunsill tal-12 ta' Settembru 2016 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) 2015/1017 fir-rigward tal-estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi kif ukoll l-introduzzjoni ta' titjib tekniku għal dan il-Fond u għaċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN, REGI

- Proposta għal emenda tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u fuq ġestjoni finanzjarja soda (COM(2016)0606 - C8-0386/2016 - 2016/2232(ACI))

irriferut

responsabbli :

AFCO

opinjoni :

AFET, BUDG, LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/435 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Federali tal-Mikroneżja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Pariġi adottat skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE))

irriferut

responsabbli :

ENVI

2) mill-kumitati parlamentari, rapporti

- Rapport Kif narmonizzaw il-kontrolli fuq is-sajd fl-Ewropa (2015/2093(INI)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

- Rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-migrazzjoni f'pajjiżi terzi (2015/2316(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Rapport dwar il-valutazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2013-2015 (COM(2015)0429 - 2015/2351(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

- ***I Abbozz ta' rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (il-Georgia) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0260/2016)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (il-Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Rapport dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE: Rapport Annwali 2014 (2015/2326(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

- Rapport dwar il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020 (2016/2053(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Strateġika bejn il-Ministeru tas-Sigurtà Pubblika tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u l-Europol (08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0265/2016)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lil ċerti Stati Membri li jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Korea mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lir-Repubblika tal-Awstrija u lir-Rumanija biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Perù mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lil ċerti Stati Membri li jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Każakistan mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni ppreżentata mill-Iżvezja – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni ppreżentata mill-Finlandja – EGF/2016/001 FI/Microsoft ) (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Giorgos Grammatikakis (2016/2084(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)


12. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Ottubru I 2016 (PE 589.867/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 152 tar-Regoli ta' Proċedura):

°
° ° °

Interventi ta': Cécile Kashetu Kyenge, dwar id-destin tal-migranti nawfragati 'l barra minn Lampedusa u tal-persuni li salvawhom, u Cornelia Ernst.

°
° ° °

It-Tnejn

Bi qbil mal-gruppi politiċi, il-President ippropona li l-preżentazzjoni qasira tar-rapport Thomas dwar Kif narmonizzaw il-kontrolli fuq is-sajd fl-Ewropa (A8-0234/2016) (punt 26 tal-PDOJ) tiġi posposta għall-perjodu ta' sessjoni ta' Ottubru II.

Il-Parlament approva l-proposta.

It-Tlieta

Soġġett għall-adozzjoni tiegħu llum fil-Kumitat ENVI, ir-rakkomandazzjoni La Via dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Pariġi adottat skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima se jiġi inkluż fil-ħin tal-votazzjonijiet.

Il-Parlament approva din il-proposta.

Il-President fakkar li s-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Ban Ki-moon se jkun preżenti fil-ħin tal-votazzjoni dwar ir-rakkomandazzjoni La Via. Hu se jindirizza fil-qosor lill-plenarja f'12.00, u warajh se jintervjenu l-gruppi politiċi.

F'każ ta' vot pożittiv, l-ittra ta' trażmissjoni lill-Kunsill se tiġi inizjalata fil-preżenza ta' Ban Ki-moon, ta' Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni), ta' Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni), ta' Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni), tal-President fil-kariga tal-Kunsill u ta' Ségolène Royal, Ministru Franċiż għall-Ambjent u President tal-COP21.

L-Erbgħa

Talba tal-Grupp ECR biex jiġi rtirat mill-aġenda d-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-drittijiet tan-nisa fil-Polonja (punt 86 tal-PDOJ), previst bħala r-raba' punt ta' waranofsinhar.

Interventi ta': Ryszard Antoni Legutko, f'isem il-Grupp ECR li ġġustifika t-talba, Jadwiga Wiśniewska, favur it-talba, u Malin Björk, kontra t-talba.

Il-Parlament irrifjuta t-talba.

Id-dibattitu dwar id-drittijiet tan-nisa fil-Polonja għalhekk jinżamm fl-aġenda.

Interventi ta': Marek Jurek u Anna Elżbieta Fotyga.

Talba tal-Grupp GUE/NGL biex tiġi inkluża fl-aġenda dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Ungerija: kampanja tar-referendum u aspetti tal-leġiżlazzjoni Ewropea u internazzjonali dwar l-asil, bħala l-ħames punt ta' waranofsinhar, wara d-dibattitu dwar id-drittijiet tan-nisa fil-Polonja.

Interventi ta': Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifikat it-talba, Philippe Lamberts, favur it-talba, u Enrique Guerrero Salom, kontra t-talba.

B'sejħa tal-ismijiet, (101 favur, 181 kontra, 11-il astensjoni) il-Parlament irrifjutta t-talba.

Il-Ħamis

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


13. Il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020 (dibattitu)

Rapport dwar il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020 [2016/2053(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Norbert Neuser ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Javier Couso Permuy (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Jude Kirton-Darling (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Maurice Ponga f'isem il-Grupp PPE, Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, Morten Messerschmidt f'isem il-Grupp ECR, Paavo Väyrynen f'isem il-Grupp ALDE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Maria Heubuch f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Olaf Stuger f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Bogdan Brunon Wenta, Cécile Kashetu Kyenge, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, Doru-Claudian Frunzulică, Isabella Adinolfi, Michael Gahler, Marlene Mizzi u György Hölvényi.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Maria Arena, Francesc Gambús, Alojz Peterle, Lefteris Christoforou u Adam Szejnfeld.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić u Julie Ward.

Interventi ta': Neven Mimica u Norbert Neuser.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.9 tal-Minuti ta' 4.10.2016.


14. Aċċess għall-edukazzjoni għat-tfal Sirjani fil-Libanu (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Aċċess għall-edukazzjoni għat-tfal Sirjani fil-Libanu (2016/2913(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Jeroen Lenaers f'isem il-Grupp PPE, Norbert Neuser f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz f'isem il-Grupp ALDE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Maria Corazza Bildt, Enrique Guerrero Salom, Marek Jurek, María Teresa Giménez Barbat, Javier Couso Permuy, Jaromír Štětina, Tanja Fajon, Marietje Schaake, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Josef Weidenholzer, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida u Caterina Chinnici.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Kinga Gál, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios u Silvia Costa.

Intervent ta': Elly Schlein.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. L-għanijiet globali u l-impenji tal-UE rigward in-nutrizzjoni u s-sigurtà tal-ikel fid-dinja (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000099/2016) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: Il-passi li jmiss għall-kisba tal-għanijiet globali u tal-impenji tal-UE dwar in-nutrizzjoni u s-sigurtà alimentari fid-dinja (2016/2705(RSP)) (B8-0717/2016);

Enrique Guerrero Salom daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, Eleni Theocharous f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Maria Heubuch f'isem il-Grupp Verts/ALE, Raymond Finch f'isem il-Grupp EFDD, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Jytte Guteland, Pirkko Ruohonen-Lerner, Klaus Buchner, Paolo De Castro, Notis Marias, Tibor Szanyi, Elly Schlein u Julie Ward.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, João Ferreira u Seán Kelly.

Intervent ta': Neven Mimica.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, dwar il-passi li jmiss biex jintlaħqu l-għanijiet globali u l-impenji tal-UE rigward in-nutrizzjoni u s-sigurtà tal-ikel fid-dinja (2016/2705(RSP)) (B8-1042/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.4 tal-Minuti ta' 5.10.2016.


16. Modifika tal-aġenda

Il-President ħabbar li r-rakkomandazzjoni La Via dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Pariġi adottat skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima ġiet adottata fil-Kumitat ENVI. Hu jipproponi li tiġi inkluża fil-ħin tal-votazzjonijiet tal-għada 4 ta' Ottubru 2016.

Il-Parlament approva din il-proposta.

Il-President fakkar li l-votazzjoni se tkun preċeduta minn intervent fil-plenarja tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Ban Ki-moon.


17. Nindirizzaw il-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam, id-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000112/2016) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, Giovanni La Via, f'isem il-Kumitat ENVI, Bernd Lange, f'isem il-Kumitat INTA, Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat AGRI, u Jerzy Buzek, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: Il-ġlieda kontra l-qtugħ illegali tas-siġar, id-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti - Aġenda għal azzjoni tal-UE (2016/2824(RSP)) (B8-0720/2016)

Paavo Väyrynen u David Martin daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Franc Bogovič f'isem il-Grupp PPE, Renata Briano f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Ulrike Müller f'isem il-Grupp ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Julia Reid f'isem il-Grupp EFDD, Philippe Loiseau f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Elisabeth Köstinger, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Bogdan Brunon Wenta, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Francesc Gambús, Miroslav Poche u Neoklis Sylikiotis.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Nicola Caputo u Notis Marias.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly u Csaba Sógor.

Intervent ta': Karmenu Vella.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talba ta' ħatra li ġejja mill-Grupp ECR:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti: Brian Crowley minflok Timothy Kirkhope

Din il-ħatra se titqies ratifikata jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


19. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

László Tőkés, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Marian Harkin, Takis Hadjigeorgiou, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrejs Mamikins, Urszula Krupa, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Deirdre Clune, Péter Niedermüller, Zdzisław Krasnodębski, Liadh Ní Riada, Daniel Buda, Julie Ward, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Sergio Gutiérrez Prieto, Seán Kelly, Csaba Molnár, Catherine Stihler, Emilian Pavel u Josep-Maria Terricabras.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 589.867/OJMA).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.20.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Andrikienė, Barekov, Bilbao Barandica, Bours, Crowley, Díaz de Mera García Consuegra, D'Ornano, González Peñas, de Grandes Pascual, Jáuregui Atondo, Le Pen Jean-Marie, Lunacek, Maeijer, Maštálka, Matera, Post, Rochefort, Sommer, Wałęsa, Zala

Avviż legali - Politika tal-privatezza