Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 4. októbra 2016 - Štrasburg

3. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska komisia (COM(2016)0475 [01] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky parlament (COM(2016)0475 [02] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska rada a Rada (COM(2016)0475 [03] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Súdny dvor (COM(2016)0475 [04] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Dvor audítorov (COM(2016)0475 [05] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2016)0475 [06] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Výbor regiónov (COM(2016)0475 [07] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky ombudsman (COM(2016)0475 [08] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2016)0475 [09] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2016)0475 [10] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (COM(2016)0475 [11] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (COM(2016)0475 [12] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (COM(2016)0475 [13] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie - Rozpočtový rok 2015 - Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (OEDT) (COM(2016)0475 [14] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska environmentálna agentúra (EEA) (COM(2016)0475 [15] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (COM(2016)0475 [16] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (COM(2016)0475 [17] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európska agentúra pre lieky (EMA) (COM(2016)0475 [18] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST) (COM(2016)0475 [19] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (COM(2016)0475 [20] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska námorná bezpečnostná agentúra (AESM) (COM(2016)0475 [21] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (COM(2016)0475 [22] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (COM(2016)0475 [23] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (COM(2016)0475 [24] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (COM(2016)0475 [25] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska železničná agentúra (AFE) (COM(2016)0475 [26] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska policajná akadémia (CEPOL) (COM(2016)0475 [27] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (COM(2016)0475 [28] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (COM(2016)0475 [29] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (COM(2016)0475 [30] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európska chemická agentúra (AEPC) (COM(2016)0475 [31] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (COM(2016)0475 [32] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európsky policajný úrad (Europol) (COM(2016)0475 [33] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (COM(2016)0475 [34] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (COM(2016)0475 [35] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (AEAPP) (COM(2016)0475 [36] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ECON

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (COM(2016)0475 [37] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (COM(2016)0475 [38] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (COM(2016)0475 [39] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (COM(2016)0475 [40] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (COM(2016)0475 [41] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (COM(2016)0475 [42] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (COM(2016)0475 [43] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Spoločný podnik - bezpečnosť leteckej prevádzky (SESAR) (COM(2016)0475 [44] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Čisté nebo – aeronautika a životné prostredie (CLEAN SKY) (COM(2016)0475 [45] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (COM(2016)0475 [46] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015– Iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI) (COM(2016)0475 [47] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (COM(2016)0475 [48] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Spoločný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2016)0475 [49] - C8-0318/2016 - 2016/2200(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (COM(2016)0475 [50] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV: ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA EURÓPSKEHO ROZVOJOVÉHO FONDU ZA ROK 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (COM(2016)0475 [52] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Osobitná správa Dvora audítorov o udelení absolutória Komisii za rok 2015 (COM(2016)0475 [53] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

2) parlamentných výborov, odporúčanie

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)) - výbor ENVI - Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia