Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 4. října 2016 - Štrasburk

4. Právní pomoc osobám podezřelým a obviněným z trestných činů a právní pomoc v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prozatímní právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody a právní pomoci v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Dennis de Jong uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jiří Pospíšil, Helga Stevens za skupinu ECR, Louis Michel za skupinu ALDE, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Tomáš Zdechovský, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James a Andrejs Mamikins.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias a Nicola Caputo.

Vystoupili: Věra Jourová a Dennis de Jong.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 4.10.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí