Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 4. listopada 2016. - Strasbourg

4. Pravna pomoć za osumnjičene i optužene osobe te za tražene osobe u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga ***I (rasprava)
Doslovno izvješće

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o privremenoj pravnoj pomoći za osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode i pravnoj pomoći u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Dennis de Jong predstavio je izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je odbila pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Jiří Pospíšil, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Louis Michel, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kazimierz Michał Ujazdowski, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Tomáš Zdechovský, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James i Andrejs Mamikins.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias i Nicola Caputo.

Govorili su: Věra Jourová i Dennis de Jong.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika od 4.10.2016..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti