Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 4 oktober 2016 - Straatsburg

4. Rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel ***I (debat)
Volledige verslagen

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Dennis de Jong leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Jiří Pospíšil, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Tomáš Zdechovský, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James en Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Dennis de Jong.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 4.10.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid