Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 4. října 2016 - Štrasburk

5. Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Rozprava se konala dne 26. října 2015 (bod 14 zápisu ze dne 26.10.2015).
Hlasování o návrhu legislativního usnesení bylo odloženo na denním zasedání dne 27. října 2015 (bod 5.9 zápisu ze dne 27.10.2015).

Marietje Schaake uvedla zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Barbara Lochbihler (navrhovatelka výboru AFET), Santiago Fisas Ayxelà za skupinu PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, a Daniel Caspary.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias a Maria Grapini.

Vystoupily: Cecilia Malmström a Marietje Schaake.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 4.10.2016.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 11:00, pokračovalo v 12:05.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí