Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 4. listopada 2016. - Strasbourg

5. Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo postupanje ili kažnjavanje ***I (rasprava)
Doslovno izvješće

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Rasprava je održana 26. listopada 2015. (točka 14 zapisnika od 26.10.2015.).
Glasovanje o prijedlogu zakonodavne rezolucije odgođeno je na dnevnoj sjednici od 27. listopada 2015. (točka 5.9 zapisnika od 27.10.2015.).

Marietje Schaake predstavila je izvješće.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Barbara Lochbihler (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Santiago Fisas Ayxelà, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Eleonora Forenza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, i Daniel Caspary.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling i Ana Gomes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias i Maria Grapini.

Govorile su: Cecilia Malmström i Marietje Schaake.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 4.10.2016..

(Sjednica je prekinuta u 11:00 h, a nastavljena u 12:05 h.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti