Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 4 octombrie 2016 - Strasbourg

5. Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Dezbaterea a avut loc la 26 octombrie 2015 (punctul 14 al PV din 26.10.2015).
Votul asupra proiectului de rezoluție legislativă a fost amânat la ședința din 27 octombrie 2015 (punctul 5.9 al PV din 27.10.2015).

Marietje Schaake și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Barbara Lochbihler (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Santiago Fisas Ayxelà, în numele Grupului PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Lampros Fountoulis, neafiliat, și Daniel Caspary.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias și Maria Grapini.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Marietje Schaake.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 4.10.2016.

(Ședința, suspendată la 11.00, a fost reluată la 12.05.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate