Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0184(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0280/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0280/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2016 - 7.1
CRE 04/10/2016 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0363

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

7.1. Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ***
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή [12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Παρεμβάσεις

- Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος·

- Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) και Ivan Korčok (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου)·

- Giovanni La Via (εισηγητής).

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0363)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας του Παρισιού.

Ο Πρόεδρος υπογράφει τη διαβιβαστική επιστολή στο Συμβούλιο, παρουσία του κ. Ban Ki-moon, Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της κ. Ségolène Royal, υπουργού Περιβάλλοντος και Πρόεδρο της COP21, του κ. Jean-Claude Juncker, Προέδρου της Επιτροπής, του κ. Ivan Korčok, ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου, του κ. Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση, του κ. Miguel Arias Cañete, Επίτροπου αρμόδιου για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια, και του κ.Giovanni La Via, εισηγητή και πρόεδρου της επιτροπής ENVI.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου