Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0184(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0280/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0280/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/10/2016 - 7.1
CRE 04/10/2016 - 7.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0363

Pöytäkirja
Tiistai 4. lokakuuta 2016 - Strasbourg

7.1. Ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekeminen Euroopan unionin puolesta ***
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Puheenvuorot:

- Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Morten Messerschmidt ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Zoltán Balczó;

- Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) ja Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja);

- Giovanni La Via (esittelijä).

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0363)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä Pariisin sopimuksen tekemiselle.

Puhemies allekirjoitti saatekirjeen neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Ban Ki-moonin, Ranskan ympäristöministerin ja COP21-kokouksen puheenjohtajan Ségolène Royalin, komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin, neuvoston puheenjohtajan Ivan Korčokin, energiaunionista vastaavan varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin, ilmastotoimista ja energia-asioista vastaavan komission jäsenen Miguel Arias Cañeten ja esittelijän ja ENVI-valiokunnan puheenjohtajan Giovanni la Vian läsnä ollessa.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö