Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0184(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0280/2016

Ingediende teksten :

A8-0280/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/10/2016 - 7.1
CRE 04/10/2016 - 7.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0363

Notulen
Dinsdag 4 oktober 2016 - Straatsburg

7.1. Sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering ***
Volledige verslagen

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering [12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Het woord werd gevoerd door:

- Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid;

- Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) en Ivan Korčok Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad);

- Giovanni La Via (rapporteur).

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0363)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de Overeenkomst van Parijs.

De Voorzitter ondertekent het begeleidend schrijven aan de Raad in aanwezigheid van Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ségolène Royal, Franse minister van Milieu en voorzitter van de COP21, Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Commissie, Ivan Korčok, fungerend voorzitter van de Raad, Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie voor de energie-unie, Miguel Arias Cañete, Europees commissaris voor klimaatactie en energie, en Giovanni la Via, rapporteur en voorzitter van de Commissie ENVI.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid