Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0184(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0280/2016

Ingivna texter :

A8-0280/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/10/2016 - 7.1
CRE 04/10/2016 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0363

Protokoll
Tisdagen den 4 oktober 2016 - Strasbourg

7.1. Ingående på EU:s vägnar av Parisavtalet, som antogs inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändring ***
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar [12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Inlägg:

- Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Morten Messerschmidt för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Zoltán Balczó, grupplös;

- Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) och Ivan Korčok Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande);

- Giovanni La Via (föredragande).

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0363)

Parlementet godkände att Parisavtalet ingås.

Talmannen undertecknade följeskrivelsen till rådet i närvaro av Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare, Ségolène Royal, Frankrikes miljöminister och COP21:s ordförande, Jean-Claude Juncker, kommissionens ordförande, Ivan Korčok, rådets tjänstgörande ordförande, Maroš Šefčovič, vice ordförande för kommissionen med ansvar för energiunionen, Miguel Arias Cañete, kommissionsledamot med ansvar för klimatåtgärder och energi, och Giovanni la Via, föredragande och ordförande för utskottet ENVI.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy