Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2165(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0270/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0270/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2016 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0365

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

7.3. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα μετά τον σεισμό που έπληξε τα Ιόνια Νησιά τον Νοέμβριο του 2015 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Γεώργιος Κύρτσος (A8-0270/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0365)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου