Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 4. októbra 2016 - Štrasburg

11. Makroekonomická situácia v Grécku, štrukturálne reformy a ich vplyv, ako aj vyhliadky na budúce rokovania v rámci programu (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Makroekonomická situácia v Grécku, štrukturálne reformy a ich vplyv, ako aj vyhliadky na budúce rokovania v rámci programu (2016/2883(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Burkhard Balz v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Notis Marias v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jean Arthuis v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Manolis Kefalogiannis, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Pablo Zalba Bidegain, Pervenche Berès, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tim Aker, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Steven Woolfe, Auke Zijlstra, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Nikolaos Chountis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Valli, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Zoltán Balczó, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Howitt, Enrique Calvet Chambon, Sofia Sakorafa, Petr Mach, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Isabelle Thomas, Richard Sulík, Alexander Graf Lambsdorff a Bernard Monot.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Agnes Jongerius, Dariusz Rosati, Paul Tang, Markus Ferber, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Giegold, Jonás Fernández, Angelika Niebler a Eva Kaili.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Nikos Androulakis, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Costas Mavrides k priebehu rozpravy (predsedajúca poskytla spresnenia), Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia