Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 4. oktoober 2016 - Strasbourg

14. Olukord Calais's (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Olukord Calais's (2016/2897(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, Steeve Briois fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Malin Björk, Eva Joly, Bill Etheridge, Mylène Troszczynski ja Lampros Fountoulis.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Massimiliano Salini, Ana Gomes, Richard Ashworth, Dominique Riquet, Barbara Spinelli, Jérôme Lavrilleux, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Inés Ayala Sender, Agnes Jongerius ja Gilles Pargneaux.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika