Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 4. lokakuuta 2016 - Strasbourg

14. Calais'n tilanne (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Calais'n tilanne (2016/2897(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Malin Björk, Eva Joly, Bill Etheridge, Mylène Troszczynski ja Lampros Fountoulis.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Massimiliano Salini, Ana Gomes, Richard Ashworth, Dominique Riquet, Barbara Spinelli, Jérôme Lavrilleux, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Inés Ayala Sender, Agnes Jongerius ja Gilles Pargneaux.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg ja Eleftherios Synadinos.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö