Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. október 4., Kedd - Strasbourg

14. A calais-i helyzet (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: A calais-i helyzet (2016/2897(RSP))

Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mike Hookem, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Steeve Briois, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Udo Voigt, független, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Malin Björk, Eva Joly, Bill Etheridge, Mylène Troszczynski és Lampros Fountoulis.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Massimiliano Salini, Ana Gomes, Richard Ashworth, Dominique Riquet, Barbara Spinelli, Jérôme Lavrilleux, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Inés Ayala Sender, Agnes Jongerius és Gilles Pargneaux.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat