Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 4 oktober 2016 - Strasbourg

14. Situationen i Calais (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Situationen i Calais (2016/2897(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Steeve Briois för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Malin Björk, Eva Joly, Bill Etheridge, Mylène Troszczynski och Lampros Fountoulis.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Massimiliano Salini, Ana Gomes, Richard Ashworth, Dominique Riquet, Barbara Spinelli, Jérôme Lavrilleux, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Inés Ayala Sender, Agnes Jongerius och Gilles Pargneaux.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg och Eleftherios Synadinos.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy