Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 4. října 2016 - Štrasburk

15. Evropská síťová jízdenka Interrail k 18. narozeninám (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Evropská síťová jízdenka Interrail k 18. narozeninám (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Luigi Morgano za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu a Eva Paunova.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias a Kateřina Konečná.

Vystoupila Violeta Bulc.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Rozprava skončila.

Vystoupil Seán Kelly k vedení rozpravy.

Právní upozornění - Ochrana soukromí