Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 4. oktober 2016 - Strasbourg

15. Interrailkort til Europa på 18-årsfødselsdagen (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved Kommissionen: Interrailkort til Europa på 18-årsfødselsdagen (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Luigi Morgano for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu og Eva Paunova.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias og Kateřina Konečná.

Indlæg af Violeta Bulc.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Indlæg af Seán Kelly om afviklingen af forhandlingen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik