Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 4. oktoober 2016 - Strasbourg

15. Interraili Euroopa sõidukaart 18. sünnipäevaks (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Interraili Euroopa sõidukaart 18. sünnipäevaks (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Luigi Morgano fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu ja Eva Paunova.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias ja Kateřina Konečná.

Sõna võttis Violeta Bulc.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Arutelu lõpetati.

Sõna võttis Seán Kelly arutelu läbiviimise teemal.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika