Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 4. lokakuuta 2016 - Strasbourg

15. Interrail-kortti Eurooppaan 18 vuotta täyttäville (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Interrail-kortti Eurooppaan 18 vuotta täyttäville (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Luigi Morgano S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu ja Eva Paunova.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias ja Kateřina Konečná.

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Seán Kelly käytti puheenvuoron keskustelun johtamisesta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö