Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. október 4., Kedd - Strasbourg

15. Európai Interrail-bérlet a 18 éveseknek (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: Európai Interrail-bérlet a 18 éveseknek (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luigi Morgano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu és Eva Paunova.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias és Kateřina Konečná.

Felszólal: Violeta Bulc.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

A vitát berekesztik.

Felszólal: Seán Kelly a vita vezetéséről.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat