Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. spalio 4 d. - Strasbūras

15. Europos tinklo „Interrail“ bilietas 18-ojo gimtadienio proga (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Europos tinklo „Interrail“ bilietas 18-ojo gimtadienio proga (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Luigi Morgano S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu ir Eva Paunova.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias ir Kateřina Konečná.

Kalbėjo Violeta Bulc.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Kalbėjo Seán Kelly dėl diskusijų eigos.

Teisinė informacija - Privatumo politika