Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 4. oktobris - Strasbūra

15. Eiropas dzelzceļa abonementa Interrail Pass piešķiršana 18. dzimšanas dienā (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Eiropas dzelzceļa abonementa Interrail Pass piešķiršana 18. dzimšanas dienā (2016/2917(RSP)).

Violeta Bulc (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Luigi Morgano S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu un Eva Paunova.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias un Kateřina Konečná.

Uzstājās Violeta Bulc.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Uzstājās Seán Kelly – par debašu vadīšanu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika