Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 4 octombrie 2016 - Strasbourg

15. O legitimație de călătorie Interrail pentru Europa oferită cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: O legitimație de călătorie Interrail pentru Europa oferită cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Luigi Morgano, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu și Eva Paunova.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias și Kateřina Konečná.

A intervenit Violeta Bulc.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.

A intervenit Seán Kelly cu privire la desfășurarea dezbaterii.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate