Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 4 oktober 2016 - Strasbourg

15. Europeiskt interrailkort på 18-årsdagen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Europeiskt interrailkort på 18-årsdagen (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Luigi Morgano för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu och Eva Paunova.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias och Kateřina Konečná.

Talare: Violeta Bulc.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Seán Kelly, om debattens förlopp.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy