Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 4. oktober 2016 - Strasbourg

16. Fremtiden for telekommunikation, rimelig anvendelse og opkald inden for EU (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Fremtiden for telekommunikation, rimelig anvendelse og opkald inden for EU (2016/2915(RSP))

Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Viviane Reding for PPE-Gruppen, Patrizia Toia for S&D-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Jens Rohde for ALDE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger), Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová og Notis Marias.

Indlæg af Andrus Ansip.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik