Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 4. lokakuuta 2016 - Strasbourg

16. Televiestinnän, kohtuullisen käytön ja EU:n sisäisten puhelujen tulevaisuus (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Televiestinnän, kohtuullisen käytön ja EU:n sisäisten puhelujen tulevaisuus (2016/2915(RSP))

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Viviane Reding PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Jens Rohde ALDE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde keskustelun johtamisesta (puhemies antoi asiaa koskevia täsmennyksiä), Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová ja Notis Marias.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö