Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 4. oktobris - Strasbūra

16. Telekomunikāciju nākotne, godīga izmantošana un zvani ES teritorijā (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Telekomunikāciju nākotne, godīga izmantošana un zvani ES teritorijā (2016/2915(RSP)).

Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Viviane Reding PPE grupas vārdā, Patrizia Toia S&D grupas vārdā, Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā, Jens Rohde ALDE grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde – par debašu vadīšanu (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho un Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová un Notis Marias.

Uzstājās Andrus Ansip.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika