Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 4. októbra 2016 - Štrasburg

16. Budúcnosť pre telekomunikácie, primerané využívanie a hovory v rámci EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Budúcnosť pre telekomunikácie, primerané využívanie a hovory v rámci EÚ (2016/2915(RSP))

Andrus Ansip (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Viviane Reding v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Jens Rohde v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde k priebehu rozpravy (predsedajúci poskytol spresnenia), Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia