Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 4. oktober 2016 - Strasbourg

16. Prihodnost telekomunikacij, poštene uporabe in notranjih klicev v EU (razprava)
CRE

Izjava Komisije: Prihodnost telekomunikacij, poštene uporabe in notranjih klicev v EU (2016/2915(RSP))

Andrus Ansip (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Viviane Reding v imenu skupine PPE, Patrizia Toia v imenu skupine S&D, Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, Jens Rohde v imenu skupine ALDE, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde, o poteku razprave (predsedujoči je podal pojasnila), Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová in Notis Marias.

Govoril je Andrus Ansip.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov