Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2750(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000092/2016 (B8-0715/2016)

Keskustelut :

PV 04/10/2016 - 17
CRE 04/10/2016 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 4. lokakuuta 2016 - Strasbourg

17. Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-0000092/2016) – Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-0000093/2016) – Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016)

Axel Voss (laatijan sijainen ja PPE-ryhmän puolesta) esitteli kysymykset.

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja)Ivan Korčok ja Věra Jourová (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Roberta Metsola, Inés Ayala Sender, Carlos Coelho ja Caterina Chinnici.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Ivan Korčok.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Barbara Matera, Axel Voss, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle, Tomáš Zdechovský, Julia Pitera, Emil Radev, Barbara Kudrycka, Rachida Dati, Romana Tomc, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu ja Milan Zver PPE-ryhmän puolesta; Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar ja Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta; Louis Michel ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta; Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Bart Staes ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta; Monica Macovei ja Laura Ferrara Euroopan syyttäjänvirastosta ja Eurojustista (2016/2750(RSP)) (B8-1054/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.10.2016, kohta 8.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö