Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2750(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000092/2016 (B8-0715/2016)

Debatter :

PV 04/10/2016 - 17
CRE 04/10/2016 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 4 oktober 2016 - Strasbourg

17. Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-0000092/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-0000093/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016)

Axel Voss (ersättare för frågeställaren, för PPE-gruppen) utvecklade frågorna.

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande)Ivan Korčok och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Roberta Metsola, Inés Ayala Sender, Carlos Coelho och Caterina Chinnici.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová och Ivan Korčok.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Barbara Matera, Axel Voss, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle, Tomáš Zdechovský, Julia Pitera, Emil Radev, Barbara Kudrycka, Rachida Dati, Romana Tomc, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu och Milan Zver för PPE-gruppen; Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar och Birgit Sippel för S&D-gruppen: Louis Michel och Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen; Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Bart Staes och Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen; Monica Macovei och Laura Ferrara, om Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-1054/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 5.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy