Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 4. října 2016 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Změna pořadu jednání
 3.Předložení dokumentů
 4.Právní pomoc osobám podezřelým a obviněným z trestných činů a právní pomoc v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu ***I (rozprava)
 5.Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání ***I (rozprava)
 6.Slavnostní zasedání – Projev generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna k uzavření Pařížské dohody
 7.Hlasování
  
7.1.Uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu jménem Evropské unie ***
  
7.2.Žádost, aby byl Giorgios Grammatikakis zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku v návaznosti na zemětřesení, které postihlo oblast Jónských ostrovů v listopadu 2015 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/001 FI/Microsoft (hlasování)
  
7.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/002 SE/Ericsson (hlasování)
  
7.6.Právní pomoc osobám podezřelým a obviněným z trestných činů a právní pomoc v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu ***I (hlasování)
  
7.7.Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání ***I (konečné hlasování)
  
7.8.Dohoda o strategické spolupráci mezi Europolem a Čínou * (hlasování)
  
7.9.Budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020 (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Makroekonomická situace v Řecku, strukturální reformy a jejich dopad i výhledy na budoucí jednání v rámci programu (rozprava)
 12.Předcházení střetům zájmů u minulých a současných komisařů – Bahamas leaks (rozprava)
 13.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 14.Situace v Calais (rozprava)
 15.Evropská síťová jízdenka Interrail k 18. narozeninám (rozprava)
 16.Budoucnost telekomunikací, přiměřené využívání a volání v rámci EU (rozprava)
 17.Úřad evropského veřejného žalobce a Eurojust (rozprava)
 18.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 9 (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (263 kb) Prezenční listina (63 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (431 kb) 
 
Zápis (83 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (15 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (25 kb) 
 
Zápis (261 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (399 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (605 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí