Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους, καθώς και σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ***I (συζήτηση)
 5.Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ***I (συζήτηση)
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομιλία του Ban Ki-moon, Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας του Παρισιού
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ***
  7.2.Αίτηση άρσης ασυλίας του Γιώργου Γραμματικάκη (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα μετά τον σεισμό που έπληξε τα Ιόνια Νησιά τον Νοέμβριο του 2015 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.4.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/001 FI/Microsoft (ψηφοφορία)
  7.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/002 SE/Ericsson (ψηφοφορία)
  7.6.Νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους, καθώς και σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ***I (ψηφοφορία)
  7.7.Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ***I (τελική ψηφοφορία)
  7.8.Συμφωνία Ευρωπόλ - Κίνας περί στρατηγικής συνεργασίας * (ψηφοφορία)
  7.9.Το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020 (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Η μακροοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ο αντίκτυπός τους, καθώς και προοπτικές για μελλοντικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος (συζήτηση)
 12.Για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων πρώην και νυν Επιτρόπων - Σκάνδαλο "Bahamas leaks" (συζήτηση)
 13.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 14.Η κατάσταση στο Καλαί (συζήτηση)
 15.Κάρτα InterRail για την Ευρώπη, δώρο στα δέκατα όγδοα γενέθλια (συζήτηση)
 16.Το μέλλον των τηλεπικοινωνιών, η θεμιτή χρήση και οι κλήσεις εντός της ΕΕ (συζήτηση)
 17.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Eurojust (συζήτηση)
 18.Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (288 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (431 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (89 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (18 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (25 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (284 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (396 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (601 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου