Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 4. oktoober 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Päevakorra muutmine
 3.Esitatud dokumendid
 4.Õigusabi kahtlustatavatele või süüdistatavatele kriminaalmenetluses ja tagaotsitavatele Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ***I (arutelu)
 5.Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal moel kohtlemiseks või karistamiseks ***I (arutelu)
 6.Pidulik istung - ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni sõnavõtt Pariisi kokkuleppe sõlmimise teemal
 7.Hääletused
  7.1.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe ELi nimel sõlmimine ***
  7.2.Giorgos Grammatikakise puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.3.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale pärast Joonia saari tabanud 2015. aasta novembri maavärinat (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/001 FI/Microsoft (hääletus)
  7.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/002 SE/Ericsson (hääletus)
  7.6.Õigusabi kahtlustatavatele või süüdistatavatele kriminaalmenetluses ja tagaotsitavatele Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ***I (hääletus)
  7.7.Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal moel kohtlemiseks või karistamiseks ***I (lõpphääletus)
  7.8.Europoli ja Hiina vaheline strateegilise koostöö kokkulepe * (hääletus)
  7.9.AKV-ELi suhete tulevik pärast 2020. aastat (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Kreeka makromajanduslik olukord, struktuurireformid ja nende mõju ning programmi raames edasiste läbirääkimiste pidamise väljavaated (arutelu)
 12.Endiste ja praeguste volinike huvide konfliktide vältimine - Bahama dokumendileke (arutelu)
 13.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 14.Olukord Calais's (arutelu)
 15.Interraili Euroopa sõidukaart 18. sünnipäevaks (arutelu)
 16.Telekommunikatsiooni, mõistliku kasutamise ja ELi-siseste kõnede tulevik (arutelu)
 17.Euroopa Prokuratuur ja Eurojust (arutelu)
 18.Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9 (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (259 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (431 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (15 kb) Nimelise hääletuse tulemused (25 kb) 
 
Protokoll (257 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (280 kb) Nimelise hääletuse tulemused (525 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika