Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 4. lokakuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslistan muuttaminen
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Oikeusapu rikoksesta epäillyille ja syytetyille rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille ***I (keskustelu)
 5.Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen ***I (keskustelu)
 6.Juhlaistunto - Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Ban Ki-moonin puhe Pariisin sopimuksen tekemisestä
 7.Äänestykset
  7.1.Ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekeminen Euroopan unionin puolesta ***
  7.2.Giorgos Grammatikakisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.3.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle marraskuussa 2015 Joonian saarilla tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2016/001 FI/Microsoft (äänestys)
  7.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/002 SE/Ericsson (äänestys)
  7.6.Oikeusapu rikoksesta epäillyille ja syytetyille rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille ***I (äänestys)
  7.7.Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen ***I (vote final)
  7.8.Kiinan ja Europolin välinen strategista yhteistyötä koskeva sopimus * (äänestys)
  7.9.AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Kreikan makrotaloudellinen tilanne, rakenteelliset uudistukset ja niiden vaikutukset sekä mahdollisuudet tuleviin neuvotteluihin ohjelman puitteissa (keskustelu)
 12.Entisten ja nykyisten komission jäsenten eturistiriitojen välttäminen - Bahama-vuodot (keskustelu)
 13.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 14.Calais'n tilanne (keskustelu)
 15.Interrail-kortti Eurooppaan 18 vuotta täyttäville (keskustelu)
 16.Televiestinnän, kohtuullisen käytön ja EU:n sisäisten puhelujen tulevaisuus (keskustelu)
 17.Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (keskustelu)
 18.Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9 (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (263 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestykset (431 kb) 
 
Pöytäkirja (82 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (15 kb) Nimenhuutoäänestykset (25 kb) 
 
Pöytäkirja (259 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (188 kb) Nimenhuutoäänestykset (603 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö