Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 4 oktober 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Wijziging van de agenda
 3.Ingekomen stukken
 4.Rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel ***I (debat)
 5.Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing ***I (debat)
 6.Plechtige vergadering - Toespraak van Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, over de sluiting van de Overeenkomst van Parijs
 7.Stemmingen
  
7.1.Sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering ***
  
7.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Giorgos Grammatikakis (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie om steun te verlenen aan Griekenland na de aardbeving waardoor de Ionische eilanden in november 2015 zijn getroffen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland — EGF/2016/001 FI/Microsoft) (stemming)
  
7.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Zweden — EGF/2016/002 SE/Ericsson) (stemming)
  
7.6.Rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel ***I (stemming)
  
7.7.Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing ***I (eindstemming)
  
7.8.Overeenkomst inzake Strategische Samenwerking tussen Europol en China * (stemming)
  
7.9.De toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.De macro-economische situatie in Griekenland, structurele hervormingen en hun impact, alsook vooruitzichten voor toekomstige onderhandelingen binnen het programma (debat)
 12.Vermijden van belangenconflicten van voormalige en huidige commissarissen - Bahamas leaks (debat)
 13.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 14.De situatie in Calais (debat)
 15.Interrailpas voor Europa voor achttienjarigen (debat)
 16.De toekomst van de telecommunicatie, een eerlijk gebruik en telefoongesprekken binnen de EU (debat)
 17.Europees openbaar ministerie en Eurojust (debat)
 18.Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (262 kb) Presentielijst (63 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (431 kb) 
 
Notulen (82 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (15 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (25 kb) 
 
Notulen (264 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (288 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (603 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid