Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Wtorek, 4 października 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zmiana porządku obrad
 3.Składanie dokumentów
 4.Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania ***I (debata)
 5.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I (debata)
 6.Uroczyste posiedzenie - Przemówienie Ban Ki-moona, Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, na temat zawarcia porozumienia paryskiego
 7.Głosowanie
  
7.1.Podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego podczas Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ***
  
7.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Giorgosa Grammatikakisa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji w następstwie trzęsienia ziemi, które dotknęło Wyspy Jońskie w listopadzie 2015 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/001 FI/Microsoft (głosowanie)
  
7.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/002 SE/Ericsson (głosowanie)
  
7.6.Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania ***I (głosowanie)
  
7.7.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I (głosowanie końcowe)
  
7.8.Porozumienie o współpracy strategicznej między Europolem a Chinami * (głosowanie)
  
7.9.Przyszłe stosunki AKP–UE po roku 2020 (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Sytuacja makroekonomiczna w Grecji, reformy strukturalne i ich wpływ, a także perspektywy przyszłych negocjacji w ramach programu (debata)
 12.Unikanie wystąpienia konfliktu interesów w przypadku byłych i obecnych komisarzy - Afera Bahamas Leaks (debata)
 13.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 14.Sytuacja w Calais (debata)
 15.Europejska karta Interrail na 18. urodziny (debata)
 16.Przyszłość telekomunikacji, uczciwe korzystanie i połączenia wewnątrz UE (debata)
 17.Prokuratura Europejska i Eurojust (debata)
 18.Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9 (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (262 kb) Lista obecności (63 kb)    Wyniki głosowań imiennych (431 kb) 
 
Protokół (83 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (15 kb) Wyniki głosowań imiennych (25 kb) 
 
Protokół (270 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (386 kb) Wyniki głosowań imiennych (603 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności