Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 4. októbra 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zmena programu rokovania
 3.Predloženie dokumentov
 4.Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači ***I (rozprava)
 5.Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie ***I (rozprava)
 6.Slávnostná schôdza - Prejav Pan Ki-muna, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, k uzatvoreniu Parížskej dohody
 7.Hlasovanie
  
7.1.Uzavretie Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie ***
  
7.2.Žiadosť o zbavenie imunity Giorgosa Grammatikakisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo v novembri 2015 Iónske ostrovy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/001 FI/Microsoft (hlasovanie)
  
7.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/002 SE/Ericsson (hlasovanie)
  
7.6.Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači ***I (hlasovanie)
  
7.7.Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie ***I (záverečné hlasovanie)
  
7.8.Dohoda o strategickej spolupráci medzi Europolom a Čínou * (hlasovanie)
  
7.9.Budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Makroekonomická situácia v Grécku, štrukturálne reformy a ich vplyv, ako aj vyhliadky na budúce rokovania v rámci programu (rozprava)
 12.Zabránenie konfliktom záujmov bývalých a súčasných komisárov - Kauza „Bahamas leaks“ (rozprava)
 13.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 14.Situácia v Calais (rozprava)
 15.Európsky poukaz na Interrail k 18. narodeninám (rozprava)
 16.Budúcnosť pre telekomunikácie, primerané využívanie a hovory v rámci EÚ (rozprava)
 17.Európska prokuratúra a Eurojust (rozprava)
 18.Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (263 kb) Prezenčná listina (63 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (431 kb) 
 
Zápisnica (83 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (15 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (25 kb) 
 
Zápisnica (265 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (388 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (670 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia